Hỗ trợ trực tuyến
Di Động
0774990988
Điện Thoại Bàn
0981010216

3

SẢN PHẨM

Bảng giá bình Hàn Quốc 20 đến 30 lít

Giá bán : 0 VNĐ
Số lượng :

Chi tiết
Bình luận

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc 20 đến 30 Lít

Giá bán vỏ Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N123-24 lít tại tphcm
2.450.000₫
Mã số:  N123- 24 lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình 57 cm
Thể tích bình:  24 lít
Đường kính miệng: 23.2 cm
Chu vi tối đa bình: 83 cm
Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc    N123-24   Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)
Giá bán vỏ Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N27-43 Lít tại tphcm
4.600.000₫
Mã số:  N27 - 43 lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 54 cm
Thể tích bình: 43 Lít
Đường kính miệng: 34.5 cm
Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N27-43    Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)
++++++++++++++++++
Giá bán vỏ Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N28-27,5 Lít tại tphcm
3.100.000₫
Mã số:  N28– 27.5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 47 cm
Thể tích bình: 27.5 Lít
Đường kính miệng: 34.5 cm
Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc    N28-27,5    Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)
++++++++++++++++++
Giá bán vỏ Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N2-30 Lít tại tphcm
2.650.000₫

Mã số:  N2 – 30 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 70 cm
Thể tích bình: 30 Lít
Đường kính miệng: 19.5 cm
Chu vi tối đa bình: 113 cm
Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N2-30    Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)
++++++++++++++++++++++++++++

Giá bán vỏ Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N3-25 Lít tại tphcm
2.150.000₫
Mã số:  N3 – 25 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 67 cm
Thể tích bình: 25 Lít
Đường kính miệng: 19.5 cm
Chu vi tối đa bình: 110 cm
Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc  N3-25    Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)
+++++++++++++++++++++++++++++++
Giá bán vỏ Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N4-22 Lít tại tphcm
1.950.000₫
Mã số:  N4 – 22 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 61 cm
Thể tích bình: 22 Lít
Đường kính miệng: 19.5 cm
Chu vi tối đa bình: 97.5 cm
Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc  N4-22    Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)
+++++++++++++++++++++++++++++++++

Giá bán vỏ Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc đẹp N17-28 Lít tại tphcm
2.290.000₫
Mã số:  N17 – 28Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 61 cm
Thể tích bình: 28 Lít
Đường kính miệng: 23.5 cm
Chu vi tối đa bình: 79 cm
Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N17-28    Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Giá bán vỏ Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N20-20 Lít tại tphcm
1.250.000₫
Mã số:  N20 – 20.5Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 82 cm
Thể tích bình: 20.5 Lít
Đường kính miệng: 17 cm

Chu vi tối đa bình: 57.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N20-20.5 Lít    Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N22-25 Lít
1.700.000₫
Mã số:  N22 – 25Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 110.6 cm
Thể tích bình: 25 Lít
Đường kính miệng: 17 cm
Chu vi tối đa bình: 57.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N22-25 Lít    Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

----------------------------

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N23-30 Lít
2.200.000₫
Mã số:  N23 – 30Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 130.6 cm
Thể tích bình: 30 Lít
Đường kính miệng: 17 cm
Chu vi tối đa bình: 57.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc  N23-30 Lít    Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

 

Bảng Giá Bình Ngâm Rượu Hàn Quốc Trên 30 lít
http://shopban.com/chi-tiet/bang-gia-binh-thuy-tinh-ngam-ruou-han-quoc-tai-tphcm-476

Bảng Giá Bình Ngâm Rượu Hàn Quốc từ 20-30 lít
http://shopban.com/chi-tiet/bang-gia-binh-han-quoc-20-30-lit-531

Bảng Giá Bình Ngâm Rượu Hàn Quốc Từ 10 - 20 lít
http://shopban.com/chi-tiet/bang-gia-binh-han-quoc-tu-10-den-20-lit-532

Bảng Giá bình Ngâm Rượu Hàn Quốc Từ 5-10 lít
http://shopban.com/chi-tiet/bang-gia-binh-han-quoc-tu-5-lit-den-10-lit-533

Bảng Giá Bình Ngâm Rượu Hàn Quốc từ 2-5 lít
http://shopban.com/chi-tiet/bang-gia-binh-han-quoc-tu-2-lit-den-5-lit-534

Bảng Giá Bình Ngâm Rượu Hàn Quốc Dưới 2 lít

http://shopban.com/chi-tiet/bang-gia-binh-han-quoc-duoi-2-lit-535

 

Bình luận
Sản phẩm khác