Hỗ trợ trực tuyến
Di Động
0774990988
Điện Thoại Bàn
0981010216

3

SẢN PHẨM

Bảng Giá Bình Hàn Quốc Từ 10 lit đến 20 lít

Giá bán : 0 VNĐ
Số lượng :

Chi tiết
Bình luận

Bình thủy tinh Hàn Quốc 10 đến 20 Lít

 

Bình thủy tinh yongcheon glass N24-16,5 Lít

1.350.000₫

Mã số:  N24 – 16,5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 110 cm
Thể tích bình: 16,5 Lít
Đường kính miệng: 12.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc    N24-16,5 Lít    Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N113-15 lít
1.500.000₫
Mã số:  N113- 15 lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình 37.5cm
Thể tích bình:  15 lít
Đường kính miệng: 26 cm
Chu vi tối đa bình: 81 cm 

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N113-15 lít   Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc sâm N5-18 Lít
1.720.000₫
MÃ SỐ:  N5 – 18 LÍT
XUẤT XỨ: HÀN QUỐC
CHIỀU CAO BÌNH: 57 CM
THỂ TÍCH BÌNH: 18 LÍT
ĐƯỜNG KÍNH MIỆNG: 19.5 CM

 

CHU VI TỐI ĐA BÌNH: 94.5 CM

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N5-18 Lít    Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N6-13.2 Lít
1.050.000₫
Mã số:  N6 – 13.2Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 54 cm
Thể tích bình: 13.2 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 80 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N6-13.2 Lít    Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N7-11 Lít
950.000₫
Mã số:  N7 – 11Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 50 cm
Thể tích bình: 11 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 73 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc    N7-11 Lít  Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N9-14 Lít
830.000₫
Mã số:  N9 – 14Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 70 cm
Thể tích bình: 14 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 63 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N9 – 14Lít    Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N9-12 Lít
680.000₫
Mã số:  N9 – 12Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 62 cm
Thể tích bình: 12 Lít
Đường kính miệng: 12 cm
Chu vi tối đa bình: 61 cm

 

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N9-12 Lít   Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N14-15 Lít
830.000₫
Mã số:  N14 – 15Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 59.5 cm
Thể tích bình: 15 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 78 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N14-15 Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N15-13 Lít
830.000₫
Mã số:  N15 – 13Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 57 cm
Thể tích bình: 13 Lít

Đường kính miệng: 13.5 cm

Chu vi tối đa bình: 81 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N15-13 Lít   Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N16-13 Lít
830.000₫
Mã số:  N16 – 13Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 56 cm
Thể tích bình: 13 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 77 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N16-13 Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N21-16 Lít
1.200.000₫
Mã số:  N21 – 16Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 70 cm
Thể tích bình: 16 Lít
Đường kính miệng: 17 cm
Chu vi tối đa bình: 57.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc    N21-16 Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N42-11 Lít
750.000₫
Mã số:  N42 – 11 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 83 cm
Thể tích bình: 11 Lít
Đường kính miệng: 12 cm
Chu vi tối đa bình: 46 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N42-11   Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N68-12 Lít
900.000₫
Mã số:  N68– 12 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 92 cm
Thể tích bình: 12 Lít
Đường kính miệng: 12 cm

Chu vi tối đa bình: 63.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N68-12 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N106-20 lít
870.000₫
Mã số:  N106-20 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 40 cm
Thể tích bình: 20 Lít
Đường kính miệng: 16.5 cm
Chu vi tối đa bình: 99 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N106-20 lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

 

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N79-18 Lít
1.180.000₫
Mã số:  N79– 18 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 41 cm
Thể tích bình: 18 Lít
Đường kính miệng: 23 cm
Chu vi tối đa bình: 109 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc    N79-18 Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N83-20 Lít
1.850.000₫
Mã số:  N83– 21 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 48.5 cm
Thể tích bình: 21 Lít
Đường kính miệng: 23 cm
Chu vi tối đa bình: 79 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N83-20 Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc 12L-12 Lít
850.000₫
Mã số:  12L– 12 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 33 cm
Thể tích bình: 12 Lít
Đường kính miệng: 16.5 cm
Chu vi tối đa bình: 95 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   12L-12 Lít Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc 15L-15 Lít
950.000₫
Mã số:  15L– 15 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 35 cm
Thể tích bình: 15 Lít
Đường kính miệng: 16.5 cm
Chu vi tối đa bình: 102 cm 

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   15L-15 Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc 18L-18 Lít
1.100.000₫
Mã số:  18L– 18 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 37.5 cm
Thể tích bình: 18 Lít
Đường kính miệng: 20 cm
Chu vi tối đa bình: 106 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   18L-18 Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc 20L-20 Lít
1.280.000₫
Mã số:  20L– 20 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 40 cm
Thể tích bình: 20 Lít
Đường kính miệng: 20 cm
Chu vi tối đa bình: 109 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc  20L-20 Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

 

Bảng Giá Bình Ngâm Rượu Hàn Quốc Trên 30 lít
http://shopban.com/chi-tiet/bang-gia-binh-thuy-tinh-ngam-ruou-han-quoc-tai-tphcm-476

Bảng Giá Bình Ngâm Rượu Hàn Quốc từ 20-30 lít
http://shopban.com/chi-tiet/bang-gia-binh-han-quoc-20-30-lit-531

Bảng Giá Bình Ngâm Rượu Hàn Quốc Từ 10 - 20 lít
http://shopban.com/chi-tiet/bang-gia-binh-han-quoc-tu-10-den-20-lit-532

Bảng Giá bình Ngâm Rượu Hàn Quốc Từ 5-10 lít
http://shopban.com/chi-tiet/bang-gia-binh-han-quoc-tu-5-lit-den-10-lit-533

Bảng Giá Bình Ngâm Rượu Hàn Quốc từ 2-5 lít
http://shopban.com/chi-tiet/bang-gia-binh-han-quoc-tu-2-lit-den-5-lit-534

Bảng Giá Bình Ngâm Rượu Hàn Quốc Dưới 2 lít

http://shopban.com/chi-tiet/bang-gia-binh-han-quoc-duoi-2-lit-535

Bảng Giá Bình Ngâm Rượu Hàn Quốc Trên 30 lít
http://shopban.com/chi-tiet/bang-gia-binh-thuy-tinh-ngam-ruou-han-quoc-tai-tphcm-476

Bảng Giá Bình Ngâm Rượu Hàn Quốc từ 20-30 lít
http://shopban.com/chi-tiet/bang-gia-binh-han-quoc-20-30-lit-531

Bảng Giá Bình Ngâm Rượu Hàn Quốc Từ 10 - 20 lít
http://shopban.com/chi-tiet/bang-gia-binh-han-quoc-tu-10-den-20-lit-532

Bảng Giá bình Ngâm Rượu Hàn Quốc Từ 5-10 lít
http://shopban.com/chi-tiet/bang-gia-binh-han-quoc-tu-5-lit-den-10-lit-533

Bảng Giá Bình Ngâm Rượu Hàn Quốc từ 2-5 lít
http://shopban.com/chi-tiet/bang-gia-binh-han-quoc-tu-2-lit-den-5-lit-534

Bảng Giá Bình Ngâm Rượu Hàn Quốc Dưới 2 lít

http://shopban.com/chi-tiet/bang-gia-binh-han-quoc-duoi-2-lit-535

Bình luận
Sản phẩm khác