Hỗ trợ trực tuyến
Di Động
0901 371 505
Điện Thoại Bàn
0906432673

3

SẢN PHẨM

Bảng Giá Bình Thủy Tinh Hàn Quốc Tại TPHCM

Giá bán : 0 VNĐ
Số lượng :

Chi tiết
Bình luận

BÌNH THỦY TINH NGÂM RƯỢU HÀN QUỐC TRÊN  30 LÍT 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N1-73 Lít (Có hàng )
10.000.000 NVĐ
Mã số:  N1 – 73 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 80 cm
Thể tích bình: 73 Lít
Đường kính miệng: 34.5 cm
Chu vi tối đa bình: 113 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc    N123-24   Lít  tại tphcm: 162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO


--------------------

Giá bán vỏ Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N29-56 Lít tại tphcm (Có Hàng)

Giá bán: 7.300.000

Kích thước sản phẩm: Chiều cao (H) 70cm
- Thể tích: 56 Lít
- Đường kính miệng bình: 34.5cm

Xuất xứ: Hàn Quốc

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N27-43    Lít  tại tphcm: 162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

--------------

 

Giá bán vỏ Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N27-43 Lít tại tphcm (Có Hàng)
4.900.000₫
Mã số:  N27 - 43 lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 54 cm
Thể tích bình: 43 Lít
Đường kính miệng: 34.5 cm
Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N27-43    Lít  tại tphcm: 162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Bình thủy tinh ngâm rượu N18-38 Lít

giá bán N18-38: 2.900.000₫

Mã số:  N18 – 38Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 81.5 cm
Thể tích bình: 38 Lít
Đường kính miệng: 23.5 cm
Chu vi tối đa bình: 79 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N18 – 38 Lít   Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N19-44,5 Lít

Giá bán Bình N19-48 Lít: 3.650.000₫
Mã số:  N19 – 48Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 101.5 cm
Thể tích bình: 48 Lít
Đường kính miệng: 23.5 cm
Chu vi tối đa bình: 79 cm
Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc    N123-24   Lít  tại tphcm:
162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N25-63 Lít (Có hàng - mà giá hơi cao)
Giá bán Bình N25-63 Lít:  7.500.000₫
Mã số:  N25 – 63Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 93 cm
Thể tích bình: 63 Lít
Đường kính miệng: 28.5 cm
Chu vi tối đa bình: 96.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc    N123-24   Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N26-41 Lít
Giá bán Bình N26-41 Lít: 3.450.000
Mã số:  N26 – 41Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 90 cm
Thể tích bình: 41 Lít
Đường kính miệng: 19.5 cm
Chu vi tối đa bình: 109 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc    N123-24   Lít  tại tphcm: 162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

==================================================================================

 Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc 20 đến 30 Lít

Giá bán vỏ Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N123-24 lít tại tphcm
2.600.000₫
Mã số:  N123- 24 lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình 57 cm
Thể tích bình:  24 lít
Đường kính miệng: 23.2 cm
Chu vi tối đa bình: 83 cm
Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc    N123-24   Lít  tại tphcm: 162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO


Giá bán vỏ Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N27-43 Lít tại tphcm
4.900.000₫
Mã số:  N27 - 43 lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 54 cm
Thể tích bình: 43 Lít
Đường kính miệng: 34.5 cm
Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N27-43    Lít  tại tphcm:
162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
++++++++++++++++++
Giá bán vỏ Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N28-27 Lít tại tphcm
3.300.000₫
Mã số:  N28– 27 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 47 cm
Thể tích bình: 27.5 Lít
Đường kính miệng: 34.5 cm
Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc    N28-27,5    Lít  tại tphcm:
162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
++++++++++++++++++
Giá bán vỏ Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N2-30 Lít tại tphcm
2.650.000₫

Mã số:  N2 – 30 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 70 cm
Thể tích bình: 30 Lít
Đường kính miệng: 19.5 cm
Chu vi tối đa bình: 113 cm
Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N2-30    Lít  tại tphcm:
162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
++++++++++++++++++++++++++++

Giá bán vỏ Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N3-25 Lít tại tphcm
2.220.000₫
Mã số:  N3 – 25 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 67 cm
Thể tích bình: 25 Lít
Đường kính miệng: 19.5 cm
Chu vi tối đa bình: 110 cm
Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc  N3-25    Lít  tại tphcm:
162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
+++++++++++++++++++++++++++++++
Giá bán vỏ Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N4-22 Lít tại tphcm
2.050.000₫
Mã số:  N4 – 22 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 61 cm
Thể tích bình: 22 Lít
Đường kính miệng: 19.5 cm
Chu vi tối đa bình: 97.5 cm
Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc  N4-22    Lít  tại tphcm:
162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
+++++++++++++++++++++++++++++++++

Giá bán vỏ Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc đẹp N17-28 Lít tại tphcm
2.450.000₫
Mã số:  N17 – 28Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 61 cm
Thể tích bình: 28 Lít
Đường kính miệng: 23.5 cm
Chu vi tối đa bình: 79 cm
Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N17-28    Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Giá bán vỏ Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N20-20 Lít tại tphcm
1.350.000₫
Mã số:  N20 – 20.5Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 82 cm
Thể tích bình: 20.5 Lít
Đường kính miệng: 17 cm

Chu vi tối đa bình: 57.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N20-20.5 Lít    Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N22-25 Lít
1.700.000₫
Mã số:  N22 – 25Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 110.6 cm
Thể tích bình: 25 Lít
Đường kính miệng: 17 cm
Chu vi tối đa bình: 57.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N22-25 Lít    Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

----------------------------

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N23-30 Lít
2.200.000₫
Mã số:  N23 – 30Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 130.6 cm
Thể tích bình: 30 Lít
Đường kính miệng: 17 cm
Chu vi tối đa bình: 57.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc  N23-30 Lít    Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

----------

 

===========================================================================


 Bình thủy tinh Hàn Quốc 10 đến 20 Lít

Bình thủy tinh hàn Quốc N139 - 17 lít: 1.250.000 vnđ

Bình Thuỷ Tinh Hàn Quốc N138 - 13 lít: 1.500.000 vnđ 

Bình Thuỷ Tinh Hàn Quốc N137 - 11 lít: 950.000 vnđ 

Keo ngâm rượu hàn quốc N125 -16 lít: 1.450.000 vnđ

 

Bình thủy tinh yongcheon glass N24-16,5 Lít

1.350.000₫

Mã số:  N24 – 16,5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 110 cm
Thể tích bình: 16,5 Lít
Đường kính miệng: 12.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc    N24-16,5 Lít    Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N113-15 lít
1.750.000₫
Mã số:  N113- 15 lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình 37.5cm
Thể tích bình:  15 lít
Đường kính miệng: 26 cm
Chu vi tối đa bình: 81 cm 

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N113-15 lít   Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc sâm N5-18 Lít
1.850.000₫
MÃ SỐ:  N5 – 18 LÍT
XUẤT XỨ: HÀN QUỐC
CHIỀU CAO BÌNH: 57 CM
THỂ TÍCH BÌNH: 18 LÍT
ĐƯỜNG KÍNH MIỆNG: 19.5 CM

 

CHU VI TỐI ĐA BÌNH: 94.5 CM

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N5-18 Lít    Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N6-13.2 Lít
1.050.000₫
Mã số:  N6 – 13.2Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 54 cm
Thể tích bình: 13.2 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 80 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N6-13.2 Lít    Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N7-10.5 Lít
980.000₫
Mã số:  N7 – 10.5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 50 cm
Thể tích bình: 10.5Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 73 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc    N7-10.5 Lít  Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N9-14 Lít
870.000₫
Mã số:  N9 – 14Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 70 cm
Thể tích bình: 14 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 63 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N9 – 14Lít    Lít  tại tphcm:
1162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N9-12 Lít
700.000₫
Mã số:  N9 – 12Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 62 cm
Thể tích bình: 12 Lít
Đường kính miệng: 12 cm
Chu vi tối đa bình: 61 cm

 

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N9-12 Lít   Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N14-15 Lít
900.000₫
Mã số:  N14 – 15Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 59.5 cm
Thể tích bình: 15 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 78 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N14-15 Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N15-13 Lít
880.000₫
Mã số:  N15 – 13Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 57 cm
Thể tích bình: 13 Lít

Đường kính miệng: 13.5 cm

Chu vi tối đa bình: 81 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N15-13 Lít   Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N16-13 Lít
880.000₫
Mã số:  N16 – 13Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 56 cm
Thể tích bình: 13 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 77 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N16-13 Lít  tại tphcm:
162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N21-16 Lít
1.200.000₫
Mã số:  N21 – 16Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 70 cm
Thể tích bình: 16 Lít
Đường kính miệng: 17 cm
Chu vi tối đa bình: 57.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc    N21-16 Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N42-11 Lít
780.000₫
Mã số:  N42 – 11 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 83 cm
Thể tích bình: 11 Lít
Đường kính miệng: 12 cm
Chu vi tối đa bình: 46 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N42-11   Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N68-12 Lít
920.000₫
Mã số:  N68– 12 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 92 cm
Thể tích bình: 12 Lít
Đường kính miệng: 12 cm

Chu vi tối đa bình: 63.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N68-12 Lít tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N106-20 lít

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N106-20 lít
870.000₫
Mã số:  N106-20 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 40 cm
Thể tích bình: 20 Lít
Đường kính miệng: 16.5 cm
Chu vi tối đa bình: 99 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N106-20 lít tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

 

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N79-18 Lít
1.180.000₫
Mã số:  N79– 18 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 41 cm
Thể tích bình: 18 Lít
Đường kính miệng: 23 cm
Chu vi tối đa bình: 109 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc    N79-18 Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N83-20 Lít
2.000.000₫
Mã số:  N83– 21 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 48.5 cm
Thể tích bình: 21 Lít
Đường kính miệng: 23 cm
Chu vi tối đa bình: 79 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N83-20 Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc 12L-12 Lít
900.000₫
Mã số:  12L– 12 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 33 cm
Thể tích bình: 12 Lít
Đường kính miệng: 16.5 cm
Chu vi tối đa bình: 95 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   12L-12 Lít Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc 15L-15 Lít
1030.000₫
Mã số:  15L– 15 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 35 cm
Thể tích bình: 15 Lít
Đường kính miệng: 16.5 cm
Chu vi tối đa bình: 102 cm 

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   15L-15 Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc 18L-18 Lít
1.180.000₫
Mã số:  18L– 18 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 37.5 cm
Thể tích bình: 18 Lít
Đường kính miệng: 20 cm
Chu vi tối đa bình: 106 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   18L-18 Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc 20L-20 Lít
1.250.000₫
Mã số:  20L– 20 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 40 cm
Thể tích bình: 20 Lít
Đường kính miệng: 20 cm
Chu vi tối đa bình: 109 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc  20L-20 Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc 10L-10 Lít : 800.000 vnđ

-------------------

 


Bình thủy tinh Hàn Quốc 5 đến 10 Lít


--------------------

Hủ ngâm trái cây hàn quốc N130-10L
650.000₫
Mã số:  N130-10 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  28 cm
Thể tích bình: 10 Lít
Đường kính miệng: 13 cm 

 

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N130-10 Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

 

Bình ngâm trái cây hàn quốc N128-6L
400.000₫
Mã số:  N128-6 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  24 cm
Thể tích bình: 6 Lít
Đường kính miệng: 11 cm

 

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N128-6  Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Hũ thủy tinh ngâm rượu N8-8.5 Lít
850.000₫
Mã số:  N8 – 8,5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 45 cm
Thể tích bình: 8.5 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 68 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N8-8.5 Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N10-10 Lít
750.000₫
Mã số:  N10 – 10Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 60 cm
Thể tích bình: 10 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 60 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N10-10 Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Bình thủy tinh ngâm rượu N10-8.5 Lít
670.000₫
Mã số:  N10 – 8.5Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 50 cm
Thể tích bình: 8.5 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 60 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N10-8.5 Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Bình thủy tinh ngâm rượu N11-7 Lít
820.000₫
Mã số:  N11 – 7Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 50 cm
Thể tích bình: 7 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 56 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N11-7 Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N12-7 Lít
820.000₫
Mã số:  N12 – 7Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 55 cm
Thể tích bình: 7 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 58 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N12-7 Lít tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N13-6 Lít
800.000₫
Mã số:  N13 – 6Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 48.5 cm
Thể tích bình: 6 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 57 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N13-6 Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N13-7 Lít
630.000₫
Mã số:  N13 – 7Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 46.5 cm
Thể tích bình: 7 Lít
Đường kính miệng: 11 cm
Chu vi tối đa bình: 62 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N13-7 Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 07749909 88 (zalo, imeg)

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N14-6 Lít
580.000₫
Mã số:  N14 – 6Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 75 cm
Thể tích bình: 6 Lít
Đường kính miệng: 8.5 cm
Chu vi tối đa bình: 33.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N14-6 Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO


Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N25-7 Lít
470.000₫
Mã số:  N25 – 7Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 75 cm
Thể tích bình: 7 Lít
Đường kính miệng: 8.5 cm
Chu vi tối đa bình: 52 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc  N25-7 Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N43-8 Lít
640.000₫
Mã số:  N43 – 8 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 61 cm
Thể tích bình: 8 Lít
Đường kính miệng: 12 cm
Chu vi tối đa bình: 46 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc  N43-8 Lít  tại tphcm:162/23 BÌNH LỢI, P13, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM, ĐT: 0901 371 505 A THẮNG - 0774 990988 ANH TÍN - GIÁ BÌNH HÀN QUỐC HAY THAY ĐỔI LIÊN TỤC, NÊN GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

BÌNH HÀN QUỐC == CÓ VAN

Bình luận
Sản phẩm khác