Hỗ trợ trực tuyến
Di Động
0774990988
Điện Thoại Bàn
0981010216

3

SẢN PHẨM

Bảng Giá Bình Hàn Quốc từ 2 lít đến 5 lít

Giá bán : 0 VNĐ
Số lượng :

Chi tiết
Bình luận

Bình thủy tinh Hàn Quốc 2 Lít - 5 lít
-----------------

Keo ngâm rượu hàn quốc 3L
370.000₫
Mã số:  3L
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  23 cm
Thể tích bình: 3L
Đường kính miệng: 10 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc  3 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc hàn quốc N127-4 Lít
360.000₫

Mã số:  N127-4 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  21 cm
Thể tích bình: 4 Lít
Đường kính miệng: 11 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N127-4 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

----------------------

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc hàn quốc N126-4 Lít
420.000₫
Mã số:  N126-4 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  28,5 cm
Thể tích bình: 4 Lít
Đường kính miệng: 8,5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N126-4 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình thuỷ tinh ngâm rượu N114-4.5 lít

400.000₫
Mã số:  N114- 4.5 lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình 56cm
Thể tích bình:  4.5 lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 63.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N114-4.5 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N107-750 ml
160.000₫
Mã số:  N107-750 ml
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 29 cm
Thể tích bình: 750 ml
Đường kính miệng: 5 cm
Chu vi tối đa bình: 31 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N107-750 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N106-20 lít
870.000₫
Mã số:  N106-20 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 40 cm
Thể tích bình: 20 Lít
Đường kính miệng: 16.5 cm
Chu vi tối đa bình: 99 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N106-20 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)


Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N105-18 lít Lít
800.000₫
Mã số:  N105-18 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  37 cm
Thể tích bình: 18 Lít
Đường kính miệng: 16 cm
Chu vi tối đa bình: 99 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N105-18 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N104-15  Lít
700.000₫
Mã số:  N104-15 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  36 cm
Thể tích bình: 15 Lít
Đường kính miệng: 15 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N104-15 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N103-12 lít Lít
650.000₫
Mã số:  N104-15 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  36 cm
Thể tích bình: 15 Lít
Đường kính miệng: 15 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N103-12 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)


Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N102-10 lít Lít
550.000₫
Mã số:  N102-10 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  33 cm
Thể tích bình: 10 Lít
Đường kính miệng: 14 cm
Chu vi tối đa bình: 80.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N102-10 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N101-8 lít Lít
500.000₫
Mã số:  N101-8 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  32 cm
Thể tích bình: 8 Lít
Đường kính miệng: 14 cm
Chu vi tối đa bình: 75 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N101-8 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N100-6 lít Lít
380.000₫
Mã số:  N100-6 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  28 cm
Thể tích bình: 6 Lít
Đường kính miệng: 12.5 cm
Chu vi tối đa bình: 67.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N100-6 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

 

Hủ ngâm mật ong N98-1.5 Lít
240.000₫
Mã số:  N98– 1.5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 19 cm
Thể tích bình: 1.5 Lít
Đường kính miệng: 8 cm
Chu vi tối đa bình: 51.5cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N98-1.5  Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N85-2.5 Lít
340.000₫
Mã số:  N85– 2.5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 21cm
Thể tích bình: 2 Lít
Đường kính miệng: 9 cm
Chu vi tối đa bình: 58 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N85-2.5Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N84-2 Lít
300.000₫
Mã số:  N84– 2 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 21cm
Thể tích bình: 2 Lít
Đường kính miệng: 9 cm
Chu vi tối đa bình: 54 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N84-2 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N17-5 Lít
370.000₫
Mã số:  N17 – 5Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 41 cm
Thể tích bình: 5 Lít
Đường kính miệng: 8.5 cm
Chu vi tối đa bình: 48 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N17-5 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N18-3.5 Lít
330.000₫
Mã số:  N18 – 3.5Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 34 cm
Thể tích bình: 3.5 Lít
Đường kính miệng: 8.5 cm
Chu vi tối đa bình: 45 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N18-3.5 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N19-3.5 Lít
330.000₫
Mã số:  N18 – 3.5Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 34 cm
Thể tích bình: 3.5 Lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 40 cm 

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N19-3.5 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N20-2.5 Lít
280.000₫
Mã số:  N20 – 2.5Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 35 cm
Thể tích bình: 2.5 Lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 39 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N20-2.5 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N21-3 Lít
320.000₫
Mã số:  N21 – 3Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 46 cm
Thể tích bình: 3 Lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 32 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N21-3 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)


Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N22-2 Lít
290.000₫
Mã số:  N22 – 2Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 35 cm
Thể tích bình: 2 Lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 32 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N22-2  Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N23-3.4 Lít
350.000₫
Mã số:  N23 – 3.4Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 50 cm
Thể tích bình: 3.4 Lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 44 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N23-3.4 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N24-5 Lít

400.000₫
Mã số:  N24 – 5Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 61 cm
Thể tích bình: 5 Lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 47 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N24-5 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N26-2.4 Lít
310.000₫
Mã số:  N26 – 2.4Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 35 cm
Thể tích bình: 2.4 Lít
Đường kính miệng: 8.5 cm
Chu vi tối đa bình: 34 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N26-2.4 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)


Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N27-2.4 Lít
300.000₫
Mã số:  N27 – 2.4Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 39 cm
Thể tích bình: 2.4 Lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 43.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N27-2.4 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N33-2 Lít
270.000₫
Mã số:  N33 – 2 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 36 cm
Thể tích bình: 2 Lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 37 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N33-2 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)


Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N34-4.2 Lít
360.000₫

Mã số:  N34 – 4.2 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 60 cm
Thể tích bình: 4.2 Lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 32 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N34-4.2 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N35-2.8 Lít
310.000₫
Mã số:  N35 – 2.8 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 56 cm
Thể tích bình: 2.8 Lít
Đường kính miệng: 6.5 cm
Chu vi tối đa bình: 27.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N35-2.8 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình thủy tinh ngâm rượu N36-2 Lít
290.000₫
Mã số:  N36 – 2 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 45 cm
Thể tích bình: 2 Lít
Đường kính miệng: 6.5 cm
Chu vi tối đa bình: 27.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N36-2 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N39-3 Lít
400.000₫
Mã số:  N39 – 3 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 40 cm
Thể tích bình: 3 Lít
Đường kính miệng: 8 cm
Chu vi tối đa bình: 54 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N39-3 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N40-5 Lít
450.000₫
Mã số:  N40 – 5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 41 cm
Thể tích bình: 5 Lít
Đường kính miệng: 8 cm
Chu vi tối đa bình: 65.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N40-5 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N41-3 Lít
400.000₫
Mã số:  N41 – 3 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 40 cm
Thể tích bình: 3 Lít
Đường kính miệng: 8 cm
Chu vi tối đa bình: 50 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N41-3 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N46-4.5 Lít
430.000₫
Mã số:  N46 – 4.5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 60 cm
Thể tích bình: 4.5 Lít
Đường kính miệng: 8.5 cm
Chu vi tối đa bình: 34 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N46-4.5 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N47-4 Lít
420.000₫
Mã số:  N47 – 4 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 65 cm
Thể tích bình: 4 Lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 30 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N47-4  Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình thủy tinh ngâm rượu N48-3.4 Lít
370.000₫
Mã số:  N48 – 3.4 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 55 cm
Thể tích bình: 3.4 Lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 30 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N48-3.4 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N56-5.5 Lít
450.000₫
Mã số:  N56 – 5.5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 40 cm
Thể tích bình: 5.5 Lít
Đường kính miệng: 12 cm
Chu vi tối đa bình: 46 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N56-5.5 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N57-3 Lít
350.000₫
Mã số:  N57 – 3 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 42.5 cm
Thể tích bình: 3 Lít
Đường kính miệng: 8 cm
Chu vi tối đa bình: 51 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N57-3 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N58-4.5 Lít
400.000₫
Mã số:  N58 – 4.5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 51 cm
Thể tích bình: 4.5 Lít
Đường kính miệng: 8 cm
Chu vi tối đa bình: 56 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc  N58-4.5 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N59-3 Lít
400.000₫
Mã số:  N59 – 3 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 20.5 cm
Thể tích bình: 3 Lít
Đường kính miệng: 11.5 cm
Chu vi tối đa bình: 61cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N59-3 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)


Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N63-2.4 Lít
250.000₫
Mã số:  N63 – 2.4 Lit
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 37.5 cm
Thể tích bình: 2.4 Lit
Đường kính miệng: 8 cm
Chu vi tối đa bình: 43 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N63-2.4 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N70-2 Lít
260.000₫
Mã số:  N70– 2 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 52 cm
Thể tích bình: 2 Lít
Đường kính miệng: 6 cm
Chu vi tối đa bình: 24 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N70-2  Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)


Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N71-4.6 Lít
360.000₫
Mã số:  N71– 4.6 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 45 cm
Thể tích bình: 4.6 Lít
Đường kính miệng: 8.5 cm
Chu vi tối đa bình: 46.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N71-4.6 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N72-3.4 Lít
310.000₫
Mã số:  N72– 3.4 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 37 cm
Thể tích bình: 3.4 Lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 42.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N72-3.4 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N73-2.1 Lít
260.000₫
XUẤT XỨ: HÀN QUỐC
CHIỀU CAO BÌNH: 58.5 CM
THỂ TÍCH BÌNH: 2.1 LÍT
ĐƯỜNG KÍNH MIỆNG: 6 CM
CHU VI TỐI ĐA BÌNH: 24 CM

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N73-2.1 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N74-5 Lít
420.000₫
MÃ SỐ:  N74– 5 LÍT
XUẤT XỨ: HÀN QUỐC
CHIỀU CAO BÌNH: 68 CM
THỂ TÍCH BÌNH: 5 LÍT
ĐƯỜNG KÍNH MIỆNG: 8 CM
CHU VI TỐI ĐA BÌNH: 48.5 CM

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N74-5  Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N87-3.8 Lít
400.000₫
Mã số:  N87– 3.8 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 33 cm
Thể tích bình: 3.8 Lít
Đường kính miệng: 12 cm
Chu vi tối đa bình: 44 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N87-3.8 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N88-2.8 Lít
350.000₫
Mã số:  N88– 2.8 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 30 cm
Thể tích bình: 2.8 Lít
Đường kính miệng: 10 cm
Chu vi tối đa bình: 39 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N88-2.8 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N90-3.5 Lít
360.000₫
Mã số:  N90– 3.5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 43 cm
Thể tích bình: 3.5 Lít
Đường kính miệng: 8.5 cm
Chu vi tối đa bình: 52 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N90-3.5 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N91-3.6 Lít
350.000₫
Mã số:  N91– 3.6 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 32 cm
Thể tích bình: 3.6 Lít
Đường kính miệng: 10 cm
Chu vi tối đa bình: 53 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N91-3.6 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)


Keo ngâm rượu 4L-4 Lít
400.000₫
Mã số:  4L– 4 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 26 cm
Thể tích bình: 4 Lít
Đường kính miệng: 10 cm
Chu vi tối đa bình: 74 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc 4L-4Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

------------------
 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc hàn quốc N126-4 Lít
420.000₫
Mã số:  N126-4 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  28,5 cm
Thể tích bình: 4 Lít
Đường kính miệng: 8,5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N126-4 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình thuỷ tinh ngâm rượu N114-4.5 lít

400.000₫
Mã số:  N114- 4.5 lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình 56cm
Thể tích bình:  4.5 lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 63.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N114-4.5 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N107-750 ml
160.000₫
Mã số:  N107-750 ml
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 29 cm
Thể tích bình: 750 ml
Đường kính miệng: 5 cm
Chu vi tối đa bình: 31 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N107-750 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N106-20 lít
870.000₫
Mã số:  N106-20 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 40 cm
Thể tích bình: 20 Lít
Đường kính miệng: 16.5 cm
Chu vi tối đa bình: 99 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N106-20 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)


Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N105-18 lít Lít
800.000₫
Mã số:  N105-18 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  37 cm
Thể tích bình: 18 Lít
Đường kính miệng: 16 cm
Chu vi tối đa bình: 99 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N105-18 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N104-15  Lít
700.000₫
Mã số:  N104-15 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  36 cm
Thể tích bình: 15 Lít
Đường kính miệng: 15 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N104-15 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N103-12 lít Lít
650.000₫
Mã số:  N104-15 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  36 cm
Thể tích bình: 15 Lít
Đường kính miệng: 15 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N103-12 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)


Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N102-10 lít Lít
550.000₫
Mã số:  N102-10 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  33 cm
Thể tích bình: 10 Lít
Đường kính miệng: 14 cm
Chu vi tối đa bình: 80.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N102-10 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N101-8 Lít
500.000₫
Mã số:  N101-8 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  32 cm
Thể tích bình: 8 Lít
Đường kính miệng: 14 cm
Chu vi tối đa bình: 75 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N101-8 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N100-6 lít Lít
380.000₫
Mã số:  N100-6 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  28 cm
Thể tích bình: 6 Lít
Đường kính miệng: 12.5 cm
Chu vi tối đa bình: 67.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N100-6 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

 

Hủ ngâm mật ong N98-1.5 Lít
240.000₫
Mã số:  N98– 1.5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 19 cm
Thể tích bình: 1.5 Lít
Đường kính miệng: 8 cm
Chu vi tối đa bình: 51.5cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N98-1.5  Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N85-2.5 Lít
340.000₫
Mã số:  N85– 2.5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 21cm
Thể tích bình: 2 Lít
Đường kính miệng: 9 cm
Chu vi tối đa bình: 58 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N85-2.5Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N84-2 Lít
300.000₫
Mã số:  N84– 2 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 21cm
Thể tích bình: 2 Lít
Đường kính miệng: 9 cm
Chu vi tối đa bình: 54 cm

 

 

Bình luận
Sản phẩm khác