Hỗ trợ trực tuyến
Di Động
0906 432 673
Điện Thoại Bàn
08 6686 66 65

3

SẢN PHẨM

Bảng Giá Bình Thủy Tinh Ngâm Rượu Hàn Quốc Tại TPHCM

Giá bán : 0 VNĐ
Số lượng :

Chi tiết
Bình luận

BÌNH THỦY TINH NGÂM RƯỢU HÀN QUỐC TRÊN  30 LÍT

---------------------------------
Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N1-73 Lít
6.850.000₫
Mã số:  N1 – 73 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 80 cm
Thể tích bình: 73 Lít
Đường kính miệng: 34.5 cm
Chu vi tối đa bình: 113 cm

 

 


Bình thủy tinh ngâm rượu N18-38 Lít

2.720.000₫
Mã số:  N18 – 38Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 81.5 cm
Thể tích bình: 38 Lít
Đường kính miệng: 23.5 cm
Chu vi tối đa bình: 79 cm

 


Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N19-48 Lít

3.300.000₫
Mã số:  N19 – 48Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 101.5 cm
Thể tích bình: 48 Lít
Đường kính miệng: 23.5 cm
Chu vi tối đa bình: 79 cm
 

 

 


Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N25-63 Lít
5.800.000₫
Mã số:  N25 – 63Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 93 cm
Thể tích bình: 63 Lít
Đường kính miệng: 28.5 cm
Chu vi tối đa bình: 96.5 cm

 

 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N26-41 Lít
3.000.000₫
Mã số:  N26 – 41Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 90 cm
Thể tích bình: 41 Lít
Đường kính miệng: 19.5 cm
Chu vi tối đa bình: 109 cm

 ****** Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc 20 đến 30 Lít
---------

Giá bán vỏ Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N123-24 lít tại tphcm
2.400.000₫
Mã số:  N123- 24 lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình 57 cm
Thể tích bình:  24 lít
Đường kính miệng: 23.2 cm
Chu vi tối đa bình: 83 cm
Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc    N123-24   Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)
++++++++++++++++++
Giá bán vỏ Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N27-43 Lít tại tphcm
4.600.000₫
Mã số:  N27 - 43 lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 54 cm
Thể tích bình: 43 Lít
Đường kính miệng: 34.5 cm
Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N27-43    Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)
++++++++++++++++++
Giá bán vỏ Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N28-27,5 Lít tại tphcm
4.000.000₫
Mã số:  N28– 27.5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 47 cm
Thể tích bình: 27.5 Lít
Đường kính miệng: 34.5 cm
Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc    N28-27,5    Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)
++++++++++++++++++
Giá bán vỏ Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N2-30 Lít tại tphcm
2.250.000₫

Mã số:  N2 – 30 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 70 cm
Thể tích bình: 30 Lít
Đường kính miệng: 19.5 cm
Chu vi tối đa bình: 113 cm
Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N2-30    Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)
++++++++++++++++++++++++++++

Giá bán vỏ Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N3-25 Lít tại tphcm
2.060.000₫
Mã số:  N3 – 25 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 67 cm
Thể tích bình: 25 Lít
Đường kính miệng: 19.5 cm
Chu vi tối đa bình: 110 cm
Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc  N3-25    Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)
+++++++++++++++++++++++++++++++
Giá bán vỏ Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N4-22 Lít tại tphcm
1.870.000₫
Mã số:  N4 – 22 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 61 cm
Thể tích bình: 22 Lít
Đường kính miệng: 19.5 cm
Chu vi tối đa bình: 97.5 cm
Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc  N4-22    Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)
+++++++++++++++++++++++++++++++++

Giá bán vỏ Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc đẹp N17-28 Lít tại tphcm
2.270.000₫
Mã số:  N17 – 28Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 61 cm
Thể tích bình: 28 Lít
Đường kính miệng: 23.5 cm
Chu vi tối đa bình: 79 cm
Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc   N17-28    Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Giá bán vỏ Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N20-20.5 Lít tại tphcm
1.250.000₫
Mã số:  N20 – 20.5Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 82 cm
Thể tích bình: 20.5 Lít
Đường kính miệng: 17 cm
Chu vi tối đa bình: 57.5 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N22-25 Lít
1.500.000₫
Mã số:  N22 – 25Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 110.6 cm
Thể tích bình: 25 Lít
Đường kính miệng: 17 cm
Chu vi tối đa bình: 57.5 cm
----------------------------

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N23-30 Lít
2.000.000₫
Mã số:  N23 – 30Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 130.6 cm
Thể tích bình: 30 Lít
Đường kính miệng: 17 cm
Chu vi tối đa bình: 57.5 cm

----------
****** Bình thủy tinh Hàn Quốc 10 đến 20 Lít

 

Bình thủy tinh yongcheon glass N24-16,5 Lít
1.150.000₫

Mã số:  N24 – 16,5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 110 cm
Thể tích bình: 16,5 Lít
Đường kính miệng: 12.5 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N113-15 lít
1.450.000₫
Mã số:  N113- 15 lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình 37.5cm
Thể tích bình:  15 lít
Đường kính miệng: 26 cm
Chu vi tối đa bình: 81 cm 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc sâm N5-18 Lít
1.680.000₫
MÃ SỐ:  N5 – 18 LÍT
XUẤT XỨ: HÀN QUỐC
CHIỀU CAO BÌNH: 57 CM
THỂ TÍCH BÌNH: 18 LÍT
ĐƯỜNG KÍNH MIỆNG: 19.5 CM
CHU VI TỐI ĐA BÌNH: 94.5 CM

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N6-13.2 Lít
940.000₫
Mã số:  N6 – 13.2Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 54 cm
Thể tích bình: 13.2 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 80 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N7-11 Lít
850.000₫
Mã số:  N7 – 11Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 50 cm
Thể tích bình: 11 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 73 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N9-14 Lít
750.000₫
Mã số:  N9 – 14Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 70 cm
Thể tích bình: 14 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 63 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N9-12 Lít
600.000₫
Mã số:  N9 – 12Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 62 cm
Thể tích bình: 12 Lít
Đường kính miệng: 12 cm
Chu vi tối đa bình: 61 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N14-15 Lít
750.000₫
Mã số:  N14 – 15Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 59.5 cm
Thể tích bình: 15 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 78 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N15-13 Lít
750.000₫
Mã số:  N15 – 13Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 57 cm
Thể tích bình: 13 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 81 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N16-13 Lít
750.000₫
Mã số:  N16 – 13Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 56 cm
Thể tích bình: 13 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 77 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N21-16 Lít
1.050.000₫
Mã số:  N21 – 16Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 70 cm
Thể tích bình: 16 Lít
Đường kính miệng: 17 cm
Chu vi tối đa bình: 57.5 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N42-11 Lít
740.000₫
Mã số:  N42 – 11 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 83 cm
Thể tích bình: 11 Lít
Đường kính miệng: 12 cm
Chu vi tối đa bình: 46 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N68-12 Lít
820.000₫
Mã số:  N68– 12 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 92 cm
Thể tích bình: 12 Lít
Đường kính miệng: 12 cm
Chu vi tối đa bình: 63.5 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N79-18 Lít
1.200.000₫
Mã số:  N79– 18 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 41 cm
Thể tích bình: 18 Lít
Đường kính miệng: 23 cm
Chu vi tối đa bình: 109 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N83-20 Lít
1.800.000₫
Mã số:  N83– 21 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 48.5 cm
Thể tích bình: 21 Lít
Đường kính miệng: 23 cm
Chu vi tối đa bình: 79 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc 12L-12 Lít
820.000₫
Mã số:  12L– 12 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 33 cm
Thể tích bình: 12 Lít
Đường kính miệng: 16.5 cm
Chu vi tối đa bình: 95 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc 15L-15 Lít
950.000₫
Mã số:  15L– 15 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 35 cm
Thể tích bình: 15 Lít
Đường kính miệng: 16.5 cm
Chu vi tối đa bình: 102 cm 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc 18L-18 Lít
1.100.000₫
Mã số:  18L– 18 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 37.5 cm
Thể tích bình: 18 Lít
Đường kính miệng: 20 cm
Chu vi tối đa bình: 106 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc 20L-20 Lít
1.150.000₫
Mã số:  20L– 20 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 40 cm
Thể tích bình: 20 Lít
Đường kính miệng: 20 cm
Chu vi tối đa bình: 109 cm

-------------------
*****Bình thủy tinh Hàn Quốc 5 đến 10 Lít
--------------------

Hủ ngâm trái cây hàn quốc N130-10L
600.000₫
Mã số:  N130-10 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  28 cm
Thể tích bình: 10 Lít
Đường kính miệng: 13 cm 

Bình ngâm trái cây hàn quốc N128-6L
380.000₫
Mã số:  N128-6 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  24 cm
Thể tích bình: 6 Lít
Đường kính miệng: 11 cm

Hũ thủy tinh ngâm rượu N8-8.5 Lít
780.000₫
Mã số:  N8 – 8,5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 45 cm
Thể tích bình: 8.5 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 68 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N10-10 Lít
700.000₫
Mã số:  N10 – 10Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 60 cm
Thể tích bình: 10 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 60 cm

Bình thủy tinh ngâm rượu N10-8.5 Lít
550.000₫
Mã số:  N10 – 8.5Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 50 cm
Thể tích bình: 8.5 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 60 cm

Bình thủy tinh ngâm rượu N11-7 Lít
650.000₫
Mã số:  N11 – 7Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 50 cm
Thể tích bình: 7 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 56 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N12-7 Lít
700.000₫
Mã số:  N12 – 7Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 55 cm
Thể tích bình: 7 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 58 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N13-6 Lít
650.000₫
Mã số:  N13 – 6Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 48.5 cm
Thể tích bình: 6 Lít
Đường kính miệng: 13.5 cm
Chu vi tối đa bình: 57 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N13-7 Lít
550.000₫
Mã số:  N13 – 7Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 46.5 cm
Thể tích bình: 7 Lít
Đường kính miệng: 11 cm
Chu vi tối đa bình: 62 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N14-6 Lít
430.000₫
Mã số:  N14 – 6Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 75 cm
Thể tích bình: 6 Lít
Đường kính miệng: 8.5 cm
Chu vi tối đa bình: 33.5 cm


Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N25-7 Lít
370.000₫
Mã số:  N25 – 7Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 75 cm
Thể tích bình: 7 Lít
Đường kính miệng: 8.5 cm
Chu vi tối đa bình: 52 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N43-8 Lít
550.000₫
Mã số:  N43 – 8 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 61 cm
Thể tích bình: 8 Lít
Đường kính miệng: 12 cm
Chu vi tối đa bình: 46 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N44-10 Lít
700.000₫
Mã số:  N44 – 10 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 75 cm
Thể tích bình: 10 Lít
Đường kính miệng: 12 cm
Chu vi tối đa bình: 46 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N45-6.5 Lít
550.000₫
Mã số:  N45 – 6.5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 88 cm
Thể tích bình: 6.5 Lít
Đường kính miệng: 8.5 cm
Chu vi tối đa bình: 34 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N80-8.5 Lít
650.000₫
Mã số:  N80– 8.5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 39.5 cm
Thể tích bình: 8.5 Lít
Đường kính miệng: 12 cm
Chu vi tối đa bình: 72 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N81-9.7 Lít
700.000₫
Mã số:  N81– 9.7 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 100 cm
Thể tích bình: 9.7 Lít
Đường kính miệng: 10 cm
Chu vi tối đa bình: 37.5 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N82-7.5 Lít
600.000₫
Mã số:  N82– 7.5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 80 cm
Thể tích bình: 7.5 Lít
Đường kính miệng: 10 cm
Chu vi tối đa bình: 37.5 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N89-6 Lít
400.000₫
Mã số:  N89– 6 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 51 cm
Thể tích bình: 6 Lít
Đường kính miệng: 8.5 cm
Chu vi tối đa bình: 59.5 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N97-6.5 Lít
550.000₫
Mã số:  N97– 6.5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 50 cm
Thể tích bình: 6.5 Lít
Đường kính miệng: 12 cm
Chu vi tối đa bình: 46 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc 6L-6 Lít
410.000₫
Mã số:  6L– 6 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 28 cm
Thể tích bình: 6 Lít
Đường kính miệng: 12 cm
Chu vi tối đa bình: 74 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc 8L-8 Lít
650.000₫
Mã số:  8L– 8 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 30 cm
Thể tích bình: 8 Lít
Đường kính miệng: 14 cm
Chu vi tối đa bình: 80 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc 10L-10 Lít
730.000₫
Mã số:  10L– 10 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 30.5 cm
Thể tích bình: 10 Lít
Đường kính miệng: 16.5 cm
Chu vi tối đa bình: 87.5 cm

------------------
*****Bình thủy tinh Hàn Quốc dưới 2 Lít
-----------------

Keo ngâm rượu hàn quốc 3L
330.000₫
Mã số:  3L
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  23 cm
Thể tích bình: 3L
Đường kính miệng: 10 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc hàn quốc N127-4 Lít
320.000₫

Mã số:  N127-4 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  21 cm
Thể tích bình: 4 Lít
Đường kính miệng: 11 cm


Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc hàn quốc N126-4 Lít
400.000₫
Mã số:  N126-4 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  28,5 cm
Thể tích bình: 4 Lít
Đường kính miệng: 8,5 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N99-4 Lít
300.000₫
Mã số:  N99-4 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  19 cm
Thể tích bình: 4 Lít
Đường kính miệng: 12.5 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N119-3 lít
320.000₫

Mã số:  N119- 3 lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình 68 cm
Thể tích bình:  3 lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình:  49.5 cm

Bình thuỷ tinh ngâm rượu N116-3.5 lít
420.000₫

Mã số:  N116- 3.5 lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình 61.5cm
Thể tích bình:  3.5 lít
Đường kính miệng: 8 cm
Chu vi tối đa bình: 57.5 cm


Bình thuỷ tinh ngâm rượu N114-4.5 lít
400.000₫
Mã số:  N114- 4.5 lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình 56cm
Thể tích bình:  4.5 lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 63.5 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N107-750 ml
140.000₫
Mã số:  N107-750 ml
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 29 cm
Thể tích bình: 750 ml
Đường kính miệng: 5 cm
Chu vi tối đa bình: 31 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N106-20 lít
820.000₫
Mã số:  N106-20 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 40 cm
Thể tích bình: 20 Lít
Đường kính miệng: 16.5 cm
Chu vi tối đa bình: 99 cm


Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N105-18 lít Lít
800.000₫
Mã số:  N105-18 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  37 cm
Thể tích bình: 18 Lít
Đường kính miệng: 16 cm
Chu vi tối đa bình: 99 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N104-15 lít Lít
700.000₫
Mã số:  N104-15 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  36 cm
Thể tích bình: 15 Lít
Đường kính miệng: 15 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N103-12 lít Lít
600.000₫
Mã số:  N104-15 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  36 cm
Thể tích bình: 15 Lít
Đường kính miệng: 15 cm


Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N102-10 lít Lít
550.000₫
Mã số:  N102-10 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  33 cm
Thể tích bình: 10 Lít
Đường kính miệng: 14 cm
Chu vi tối đa bình: 80.5 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N101-8 lít Lít
500.000₫
Mã số:  N101-8 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  32 cm
Thể tích bình: 8 Lít
Đường kính miệng: 14 cm
Chu vi tối đa bình: 75 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N100-6 lít Lít
350.000₫
Mã số:  N100-6 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  28 cm
Thể tích bình: 6 Lít
Đường kính miệng: 12.5 cm
Chu vi tối đa bình: 67.5 cm

Hủ ngâm mật ong N98-1.5 Lít
250.000₫
Mã số:  N98– 1.5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 19 cm
Thể tích bình: 1.5 Lít
Đường kính miệng: 8 cm
Chu vi tối đa bình: 51.5cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N85-2.5 Lít
340.000₫
Mã số:  N85– 2.5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 21cm
Thể tích bình: 2 Lít
Đường kính miệng: 9 cm
Chu vi tối đa bình: 58 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N84-2 Lít
300.000₫
Mã số:  N84– 2 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 21cm
Thể tích bình: 2 Lít
Đường kính miệng: 9 cm
Chu vi tối đa bình: 54 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N17-5 Lít
300.000₫
Mã số:  N17 – 5Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 41 cm
Thể tích bình: 5 Lít
Đường kính miệng: 8.5 cm
Chu vi tối đa bình: 48 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N18-3.5 Lít
260.000₫
Mã số:  N18 – 3.5Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 34 cm
Thể tích bình: 3.5 Lít
Đường kính miệng: 8.5 cm
Chu vi tối đa bình: 45 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N19-3.5 Lít
260.000₫
Mã số:  N18 – 3.5Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 34 cm
Thể tích bình: 3.5 Lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 40 cm 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N20-2.5 Lít
250.000₫
Mã số:  N20 – 2.5Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 35 cm
Thể tích bình: 2.5 Lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 39 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N21-3 Lít
260.000₫
Mã số:  N21 – 3Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 46 cm
Thể tích bình: 3 Lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 32 cm


Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N22-2 Lít
250.000₫
Mã số:  N22 – 2Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 35 cm
Thể tích bình: 2 Lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 32 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N23-3.4 Lít
300.000₫
Mã số:  N23 – 3.4Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 50 cm
Thể tích bình: 3.4 Lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 44 cm

99999999999999999999999999999999999
https://familyshopvn.com/binh-thuy-tinh-han-quoc-2-den-5-lit

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N24-5 Lít
330.000₫
Mã số:  N24 – 5Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 61 cm
Thể tích bình: 5 Lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 47 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N26-2.4 Lít
280.000₫
Mã số:  N26 – 2.4Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 35 cm
Thể tích bình: 2.4 Lít
Đường kính miệng: 8.5 cm
Chu vi tối đa bình: 34 cm


Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N27-2.4 Lít
255.000₫
Mã số:  N27 – 2.4Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 39 cm
Thể tích bình: 2.4 Lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 43.5 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N33-2 Lít
220.000₫
Mã số:  N33 – 2 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 36 cm
Thể tích bình: 2 Lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 37 cm


Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N34-4.2 Lít
310.000₫

Mã số:  N34 – 4.2 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 60 cm
Thể tích bình: 4.2 Lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 32 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N35-2.8 Lít
240.000₫
Mã số:  N35 – 2.8 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 56 cm
Thể tích bình: 2.8 Lít
Đường kính miệng: 6.5 cm
Chu vi tối đa bình: 27.5 cm

Bình thủy tinh ngâm rượu N36-2 Lít
220.000₫
Mã số:  N36 – 2 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 45 cm
Thể tích bình: 2 Lít
Đường kính miệng: 6.5 cm
Chu vi tối đa bình: 27.5 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N39-3 Lít
350.000₫
Mã số:  N39 – 3 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 40 cm
Thể tích bình: 3 Lít
Đường kính miệng: 8 cm
Chu vi tối đa bình: 54 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N40-5 Lít
400.000₫
Mã số:  N40 – 5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 41 cm
Thể tích bình: 5 Lít
Đường kính miệng: 8 cm
Chu vi tối đa bình: 65.5 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N41-3 Lít
350.000₫
Mã số:  N41 – 3 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 40 cm
Thể tích bình: 3 Lít
Đường kính miệng: 8 cm
Chu vi tối đa bình: 50 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N46-4.5 Lít
340.000₫
Mã số:  N46 – 4.5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 60 cm
Thể tích bình: 4.5 Lít
Đường kính miệng: 8.5 cm
Chu vi tối đa bình: 34 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N47-4 Lít
340.000₫
Mã số:  N47 – 4 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 65 cm
Thể tích bình: 4 Lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 30 cm

Bình thủy tinh ngâm rượu N48-3.4 Lít
300.000₫
Mã số:  N48 – 3.4 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 55 cm
Thể tích bình: 3.4 Lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 30 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N56-5.5 Lít
420.000₫
Mã số:  N56 – 5.5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 40 cm
Thể tích bình: 5.5 Lít
Đường kính miệng: 12 cm
Chu vi tối đa bình: 46 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N57-3 Lít
320.000₫
Mã số:  N57 – 3 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 42.5 cm
Thể tích bình: 3 Lít
Đường kính miệng: 8 cm
Chu vi tối đa bình: 51 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N58-4.5 Lít
340.000₫
Mã số:  N58 – 4.5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 51 cm
Thể tích bình: 4.5 Lít
Đường kính miệng: 8 cm
Chu vi tối đa bình: 56 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N59-3 Lít
360.000₫
Mã số:  N59 – 3 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 20.5 cm
Thể tích bình: 3 Lít
Đường kính miệng: 11.5 cm
Chu vi tối đa bình: 61cm


Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N63-2.4 Lít
220.000₫
Mã số:  N63 – 2.4 Lit
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 37.5 cm
Thể tích bình: 2.4 Lit
Đường kính miệng: 8 cm
Chu vi tối đa bình: 43 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N70-2 Lít
210.000₫
Mã số:  N70– 2 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 52 cm
Thể tích bình: 2 Lít
Đường kính miệng: 6 cm
Chu vi tối đa bình: 24 cm


Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N71-4.6 Lít
320.000₫
Mã số:  N71– 4.6 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 45 cm
Thể tích bình: 4.6 Lít
Đường kính miệng: 8.5 cm
Chu vi tối đa bình: 46.5 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N72-3.4 Lít
280.000₫
Mã số:  N72– 3.4 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 37 cm
Thể tích bình: 3.4 Lít
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 42.5 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N73-2.1 Lít
250.000₫
XUẤT XỨ: HÀN QUỐC
CHIỀU CAO BÌNH: 58.5 CM
THỂ TÍCH BÌNH: 2.1 LÍT
ĐƯỜNG KÍNH MIỆNG: 6 CM
CHU VI TỐI ĐA BÌNH: 24 CM

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N74-5 Lít
360.000₫
MÃ SỐ:  N74– 5 LÍT
XUẤT XỨ: HÀN QUỐC
CHIỀU CAO BÌNH: 68 CM
THỂ TÍCH BÌNH: 5 LÍT
ĐƯỜNG KÍNH MIỆNG: 8 CM
CHU VI TỐI ĐA BÌNH: 48.5 CM

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N87-3.8 Lít
380.000₫
Mã số:  N87– 3.8 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 33 cm
Thể tích bình: 3.8 Lít
Đường kính miệng: 12 cm
Chu vi tối đa bình: 44 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N88-2.8 Lít
330.000₫
Mã số:  N88– 2.8 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 30 cm
Thể tích bình: 2.8 Lít
Đường kính miệng: 10 cm
Chu vi tối đa bình: 39 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N90-3.5 Lít
350.000₫
Mã số:  N90– 3.5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 43 cm
Thể tích bình: 3.5 Lít
Đường kính miệng: 8.5 cm
Chu vi tối đa bình: 52 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N91-3.6 Lít
300.000₫
Mã số:  N91– 3.6 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 32 cm
Thể tích bình: 3.6 Lít
Đường kính miệng: 10 cm
Chu vi tối đa bình: 53 cm


Keo ngâm rượu 4L-4 Lít
340.000₫
Mã số:  4L– 4 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 26 cm
Thể tích bình: 4 Lít
Đường kính miệng: 10 cm
Chu vi tối đa bình: 74 cm

------------------
*****Bình thủy tinh Hàn Quốc dưới 2 Lít
-----------------

Chai thủy tinh đựng rượu N141-750 ml
150.000₫
Mã số:  N141-750 ml
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  30 cm
Thể tích bình: 0,75 ml
Đường kính miệng: 3 cm 

Chai đựng rượu thủy tinh hàn quốc N136-1L
100.000₫
Mã số:  N136-1 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình:  33 cm
Thể tích bình: 1 Lít
Đường kính miệng: 2 cm

Bình thuỷ tinh ngâm rượu N117-1.5 lít
250.000₫
Mã số:  N117- 1.5 lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình 43.5 cm
Thể tích bình:  1.5 lít
Đường kính miệng: 6 cm
Chu vi tối đa bình:  42 cm

Bình thuỷ tinh ngâm rượu N112-900ml
180.000₫
Mã số:  N112- 900 ml
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 41 cm
Thể tích bình: 900 ml
Đường kính miệng: 6 cm
Chu vi tối đa bình: 20.5 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N111-1.2 lít
220.000₫
Mã số:  N111- 1.2 lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 51 cm
Thể tích bình: 1.2 lít
Đường kính miệng: 6 cm
Chu vi tối đa bình: 21 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N110-2.3 ml
250.000₫
Mã số:  N110- 2.3 L
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 27 cm
Thể tích bình: 2.3 lít
Đường kính miệng: 5 cm
Chu vi tối đa bình: 54.5 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N108-1000 ml
180.000₫
Mã số:  N108-1000 ml
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 32 cm
Thể tích bình: 1000 ml
Đường kính miệng: 5 cm
Chu vi tối đa bình: 34.5 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N28-1.6 Lít
240.000₫
Mã số:  N28 – 1.6Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 32 cm
Thể tích bình: 1.6 Lít
Đường kính miệng: 6.5 cm
Chu vi tối đa bình: 32.5 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N29-800 mL
130.000₫
Mã số:  N29 – 800 mL
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 28 cm
Thể tích bình: 800 mL
Đường kính miệng: 4 cm
Chu vi tối đa bình: 29 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N30-480 mL
120.000₫
Mã số:  N30 – 480 mL
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 25.5 cm
Thể tích bình: 480 mL
Đường kính miệng: 4 cm
Chu vi tối đa bình: 27 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N31-750 mL
130.000₫
Mã số:  N31 – 750 mL
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 28 cm
Thể tích bình: 750 mL
Đường kính miệng: 4 cm
Chu vi tối đa bình: 26 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N32-600 mL
120.000₫
Mã số:  N32 – 600 mL
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 26 cm
Thể tích bình: 600 mL
Đường kính miệng: 4 cm
Chu vi tối đa bình: 26 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N37-1.8 Lít
210.000₫
Mã số:  N37 – 1.8 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 39 cm
Thể tích bình: 1.8 Lít
Đường kính miệng: 6.5 cm
Chu vi tối đa bình: 27.5 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N38-1.2 Lít
210.000₫
Mã số:  N38 – 1.2 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 28 cm
Thể tích bình: 1.2 Lít
Đường kính miệng: 6.5 cm
Chu vi tối đa bình: 36 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N49-1.6 Lít
200.000₫
Mã số:  N49 – 1.6 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 18.5 cm
Thể tích bình: 1.6 Lít
Đường kính miệng: 8 cm
Chu vi tối đa bình: 46 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N50-1.4 Lít
180.000₫
Mã số:  N50 – 1.4 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 17 cm
Thể tích bình: 1.4 Lít
Đường kính miệng: 8 cm
Chu vi tối đa bình: 44 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N51-1.2 Lít
170.000₫
Mã số:  N51 – 1.2 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 17 cm
Thể tích bình: 1.2 Lít
Đường kính miệng: 7 cm
Chu vi tối đa bình: 43 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N52-800 mL
160.000₫
Mã số:  N52 – 800 mL
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 15 cm
Thể tích bình: 800 mL
Đường kính miệng: 7 cm
Chu vi tối đa bình: 41 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N53-500 mL
130.000₫
Mã số:  N53 – 500 mL
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 13 cm
Thể tích bình: 500 mL
Đường kính miệng: 6 cm
Chu vi tối đa bình: 35 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N54-300 mL
100.000₫
Mã số:  N54 – 300 mL
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 11 cm
Thể tích bình: 300 mL
Đường kính miệng: 5 cm
Chu vi tối đa bình: 30 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N55-170 mL
110.000₫
Mã số:  N55 – 170 mL
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 8.5 cm
Thể tích bình: 170 mL
Đường kính miệng: 4cm
Chu vi tối đa bình: 25.5 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N60-1.4 Lít
240.000₫
Mã số:  N60 – 1.4 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 35 cm
Thể tích bình: 1.4 Lít
Đường kính miệng: 6.5 cm
Chu vi tối đa bình: 41cm


Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N61-1.5 Lít
210.000₫
Mã số:  N61 – 1.5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 39 cm
Thể tích bình: 1.5 Lít
Đường kính miệng: 6 cm
Chu vi tối đa bình: 24 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N62-225mL
90.000₫
Mã số:  N62 – 225mL
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 9.8 cm
Thể tích bình: 225 mL
Đường kính miệng: 4.5 cm
Chu vi tối đa bình: 27.5 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N64-1.8 Lít
200.000₫
Mã số:  N64 – 1.8 Lit
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 34 cm
Thể tích bình: 1.8 Lit
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 39.5 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N65-1.8 Lít
210.000₫
Mã số:  N65 – 1.8 Lit
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 45 cm
Thể tích bình: 1.8 Lit
Đường kính miệng: 6 cm
Chu vi tối đa bình: 24 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N66-1000 CC
170.000₫
Mã số:  N66 – 1000 CC
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 32 cm
Thể tích bình: 1000 CC
Đường kính miệng: 
Chu vi tối đa bình: 10.5 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N67-750 CC
150.000₫
Mã số:  N67– 1000 CC
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 29 cm
Thể tích bình: 750 CC
Đường kính miệng: 
Chu vi tối đa bình: 10 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N69-1 Lít
190.000₫
Mã số:  N69– 1 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 32 cm
Thể tích bình: 1 Lít
Đường kính miệng: 6 cm
Chu vi tối đa bình: 24 cm


Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N76-850 mL
170.000₫
Mã số:  N76– 850 mL
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 32 cm
Thể tích bình: 850 mL
Đường kính miệng: 5 cm
Chu vi tối đa bình: 21 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N77-1.4 Lít
200.000₫
Mã số:  N77– 1.4 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 35 cm
Thể tích bình: 1.4 Lít
Đường kính miệng: 6 cm
Chu vi tối đa bình: 24 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N78-1 Lít
200.000₫
Mã số:  N78– 1 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 32 cm
Thể tích bình: 1 Lít
Đường kính miệng: 5.5 cm
Chu vi tối đa bình: 35 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N86-1.2 Lít
200.000₫
Mã số:  N86– 1.2 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 39 cm
Thể tích bình: 1.2 Lít
Đường kính miệng: 25 cm
Chu vi tối đa bình: 21 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc thủy tinh N92-800 ml
190.000₫
Mã số:  N92– 800 mL
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 32 cm
Thể tích bình: 3.6 Lít
Đường kính miệng: 10 cm
Chu vi tối đa bình: 53 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N93-900 ml
190.000₫
Mã số:  N93– 900 mL
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 14 cm
Thể tích bình: 900 mL
Đường kính miệng: 6 cm
Chu vi tối đa bình: 38 cm

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N96-450 mL
120.000₫
Mã số:  N96– 450 mL
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 24 cm
Thể tích bình: 450 mL
Đường kính miệng: 2 cm
Chu vi tối đa bình: 25.5 cm

------------------

Bình luận
Sản phẩm khác