Hỗ trợ trực tuyến
Di Động
0774990988
Điện Thoại Bàn
0981010216

3

SẢN PHẨM

Địa chỉ mua sỉ thịt bò Ấn Độ Tại TPHCM

Giá bán : 0 VNĐ
Số lượng :

Chi tiết
Bình luận

Địa chỉ mua sỉ thịt bò Ấn độ Tại TPHCM: 162/23 Bình Lợi, P13, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại : 0938 251 420

Giá bán sỉ thịt bò tươi Ấn Độ.

 Thịt Bò Tươi Ấn Độ: Q/F Meat Slice (Thịt Nạm vàng)
Mã số:1
Qui cách đóng thùng : Thùng 18kg 
Giá bán sỉ: 
Thịt bò dùng để:  phở, bò kho, lẩu 
1 ==============
Thịt Bò Tươi Ấn Độ:  Tenderloin  (Thăn Nội) phi lê
Mã số:31
Qui cách đóng thùng :  Thùng 18-20kg 
Giá bán sỉ: 
Thịt Bò Tươi Ấn Độ:  dùng để:  tái, bisteak 
2 ============
Thịt Bò Tươi Ấn Độ: Topsides  (Nạc Đùi )
Mã số:41
Qui cách đóng thùng : Thùng 20kg 
Giá bán sỉ: 
Thịt Bò Tươi Ấn Độ: dùng để nướng, nạm, lẩu, tái, bisteak 
3 =============
Thịt Bò Tươi Ấn Độ: Thickflank (Đùi Gọ)
Mã số: 42
Qui cách đóng thùng :  Thùng 20kg 
Giá bán sỉ: 
Thịt bò dùng để:  nướng, lẩu, tái 
4 =============
Thịt Bò Tươi Ấn Độ: Silverside (Thăn Lá Cờ)
Mã số:44
Qui cách đóng thùng : Thùng 20kg 
Giá bán sỉ: 
Thịt Bò Tươi Ấn Độ: dùng để:  khô bò 
5 ==========
Thịt Bò Tươi Ấn Độ: Rump steak (Nạc Mông)
Mã số:45
Qui cách đóng thùng : Thùng 20kg 
Giá bán sỉ: 
Thịt Bò Tươi Ấn Độ dùng để:  bún bò, lẩu, tái, nạm, xào 
6 ============
Thịt Bò Tươi Ấn Độ:Striploin (Thăn Ngoại)
Mã số:46
Qui cách đóng thùng : Thùng 18-20kg 
Giá bán sỉ: 
Thịt Bò Tươi Ấn Độ  dùng để  tái, bisteak, lẩu 

7 =============
Thịt Bò Tươi Ấn Độ: Kashila (Bắp Táo)
Mã số:70
Qui cách đóng thùng : Thùng 20kg 
Giá bán sỉ: 
Thịt Bò Tươi Ấn Độ: dùng để  phở, bún bò, lẩu 
8 ===============
Thịt Bò Tươi Ấn Độ: Hock Tender ( Gân Y)
Mã số:09
Qui cách đóng thùng : Thùng 20kg 
Giá bán sỉ: 
Thịt Bò Tươi Ấn Độ dùng để:  phở, bún bò 

9 =============
Thịt Bò Tươi Ấn Độ: Shin Shank (Bắp Hoa)
Mã số:60S
Qui cách đóng thùng : Thùng 20kg 
Giá bán sỉ: 
Thịt bò dùng để:  phở, bún bò, lẩu 

10 ===============
Thịt Bò Tươi Ấn Độ: Brisket P.E (Gàu P.E)
Mã số:61
Qui cách đóng thùng : Thùng 20kg 
Giá bán sỉ: 
Thịt bò dùng để:  phở 
11 ===============
Thịt Bò Tươi Ấn Độ: Brisket N.E (Gàu N.E)
Mã số:62
Qui cách đóng thùng :  Thùng 20kg 
Giá bán sỉ: 
Thịt bò dùng để:  phở 
12 =============
Thịt Bò Tươi Ấn Độ: Chucktender (Bắp Cá Lóc)
Mã số: 64
Qui cách đóng thùng :  Thùng 20kg 
Giá bán sỉ: 
Thịt bò dùng để:  tái, lẩu 

13 =============
Thịt Bò Tươi Ấn Độ: Blade (Nạc Vai)
Mã số:  65
Qui cách đóng thùng :Thùng 20-28kg 
Giá bán sỉ: 
Thịt bò dùng để:  bún bò, lẩu 

14 ==============
Thịt Bò Tươi Ấn Độ: Trimming  (Thịt Vụn)
Mã số:66
Qui cách đóng thùng :  Thùng 20-28kg 
Giá bán sỉ: 
Thịt bò dùng để:  bò viên, lá lốt, lẩu, bò kho 

15 ==================
Thịt Bò Tươi Ấn Độ: Cube Roll (Đầu Thăn Ngoại)
Mã số:67
Qui cách đóng thùng :  Thùng 20kg 
Giá bán sỉ: 
Thịt bò dùng để:  bisteak 

16 ================
Thịt Bò Tươi Ấn Độ: Flank (Nạm bụng)
Mã số: 13
Qui cách đóng thùng :  Thùng 20kg 
Giá bán sỉ: 
Thịt bò dùng để:  phở, bún bò 

17 ============
Thịt Bò Tươi Ấn Độ: Trimming  (Thịt Vụn)
Mã số: 222
Qui cách đóng thùng :  Thùng 20kg 
Giá bán sỉ: 
Thịt bò dùng để:  bò viên, lá lốt 
18 ==============
Thịt Bò Tươi Ấn Độ: Đuôi bò
Mã số: 57
Qui cách đóng thùng : Thùng 18kg 
Giá bán sỉ: 
Thịt bò dùng để:   lẩu 
19 ==============
Thịt Bò Tươi Ấn Độ: Lưỡi bò
Mã số: 86
Qui cách đóng thùng :  
Giá bán sỉ:  Thùng 20kg 
Thịt bò dùng để: lẩu, phá lấu 
20 ==============
Thịt Bò Tươi Ấn Độ: Rid Meat (dây sườn)
Mã số: 123
Qui cách đóng thùng : Thùng 20kg 
Giá bán sỉ: 
Thịt bò dùng để:  bò kho, nướng 

Bình luận
Sản phẩm khác