Hỗ trợ trực tuyến
Di Động
0901 371 505
Điện Thoại Bàn
0906432673

3

SẢN PHẨM

Một Số Mẫu Bình Sâm Thủy Tinh Ngâm Rượu Việt Nam tại tphcm

Giá bán : 0 VNĐ
Số lượng :

Chi tiết
Bình luận

Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 0.45 lít
Mã Hàng: HS 0.45 Lít
Thể Tích:  0.45 lít
Chiều Cao: 23 cm
Đường Kính: 8.5 cm
Giá Bán: 
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
-----------------------
Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 0.75 lít
Mã Hàng: HS 0.75 Lít
Thể Tích: 0.75 Lít
Chiều Cao: 26 cm
Đường Kính: 9.5 cm
Giá Bán: 80,000 vnđ
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
-----------------------
Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 1 lít
Mã Hàng: HS 1 lít
Thể Tích: 1 lít
Chiều Cao:32 cm
Đường Kính:11 cm
Giá Bán: 100,000 vnđ
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam


-----------------------
Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 1.5 lít
Mã Hàng: HS 1.5 lít
Thể Tích:  1.5 lít
Chiều Cao: 34 cm
Đường Kính: 14 cm
Giá Bán: 120,000 vnđ
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam


-----------------------
Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 2 lít
Mã Hàng: HS 2 lit
Thể Tích: 2 lít
Chiều Cao: 37.5 cm
Đường Kính: 14.5 cm
Giá Bán: 130,000 vnđ
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam


-----------------------
Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 3 lít
Mã Hàng:  HS 3 lít
Thể Tích: 3 lít
Chiều Cao:40 cm
Đường Kính: 17 cm
Giá Bán: 150,000 vnđ
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

-----------------------
Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 3 lít có van
Mã Hàng:  HS 3 lít có van
Thể Tích: 3 lít
Chiều Cao:40 cm
Đường Kính: 17 cm
Giá Bán: 170,000 vnđ
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam


-----------------------
Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 4 lít
Mã Hàng: 4 Lít
Thể Tích: 4 lít
Chiều Cao: 44 cm
Đường Kính: 17.5 cm
Giá Bán: 200,000 vnđ
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

-----------------------
Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 4 lít có van
Mã Hàng: 4 Lít có van
Thể Tích: 4 lít
Chiều Cao: 44 cm
Đường Kính: 17.5 cm
Giá Bán: 220,000 vnđ
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam


-----------------------
Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 5 lít
Mã Hàng: HS 5 lít
Thể Tích: 5 lít
Chiều Cao: 45 cm
Đường Kính: 19 cm
Giá Bán: 250,000 vnđ
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

-----------------------

Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 5 lít có van
Mã Hàng: HS 5 lít có van
Thể Tích: 5 lít
Chiều Cao: 45 cm
Đường Kính: 19 cm
Giá Bán: 270,000 vnđ
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam


-----------------------
Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 6.2 lít
Mã Hàng: HS 6.2 Lít
Thể Tích:  6.2 lít
Chiều Cao: 50 cm
Đường Kính: 19 cm
Giá Bán: 350,000 vnđ
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam


-----------------------
Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 6 lít
Mã Hàng: HS 6 lít
Thể Tích: 6 lít
Chiều Cao: 39.5 cm
Đường Kính: 20.5 cm
Giá Bán: 300,000 vnđ
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

-----------------------
Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 6 lít có van
Mã Hàng: HS 6 lít có van
Thể Tích: 6 lít
Chiều Cao: 39.5 cm
Đường Kính: 20.5 cm
Giá Bán: 320,000 vnđ
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam


-----------------------
Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 7.5 lít
Mã Hàng: HS 7.5 lít
Thể Tích: 7.5 lít
Chiều Cao: 55 cm
Đường Kính: 21 cm
Giá Bán: 420,000 vnđ
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam


-----------------------
Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 8 lít
Mã Hàng: HS 8 lÍt
Thể Tích: 8 lít
Chiều Cao: 36
Đường Kính: 22 cm
Giá Bán:550,000 vnđ
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

-----------------------


Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 8 lít có van
Mã Hàng: HS 8 lÍt
Thể Tích: 8 lít
Chiều Cao: 36
Đường Kính: 22 cm
Giá Bán: 570,000 vnđ
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam


-----------------------
Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 10 lít
Mã Hàng: HS 10 lít
Thể Tích:  10 lít
Chiều Cao: 40 cm
Đường Kính: 23.5 cm
Giá Bán: 650,000 vnđ
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

-----------------------

Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 10 lít có van
Mã Hàng: HS 10 lít
Thể Tích:  10 lít
Chiều Cao: 40 cm
Đường Kính: 23.5 cm
Giá Bán: 670,000 vnđ
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam


-----------------------
Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 12 lít
Mã Hàng: HS 12 Lít
Thể Tích: 12 Lít
Chiều Cao: 45.5 cm
Đường Kính: 24.5 cm
Giá Bán: 750,000 vnđ
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

-----------------------
Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 12 lít có van
Mã Hàng: HS 12 Lít
Thể Tích: 12 Lít
Chiều Cao: 45.5 cm
Đường Kính: 24.5 cm
Giá Bán: 770,000 vnđ
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam


-----------------------
Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 14 lít Có Van
Mã Hàng:  HS 14 lít van
Thể Tích:  14 lít 
Chiều Cao: 36 cm
Đường Kính: 22 cm
Giá Bán: 850,000 vnđ
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam


-----------------------
Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 15 lít
Mã Hàng:  HS 15 lÍt Van
Thể Tích:  15 Lít
Chiều Cao: 46 lít
Đường Kính: 23 cm
Giá Bán: 
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam


-----------------------
Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 18 lít
Mã Hàng: HS 18 lít
Thể Tích: 18 Lít
Chiều Cao: 45 cm
Đường Kính: 30.5 cm
Giá Bán: 1,300,000 vnđ
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

-----------------------
Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 18 lít có van
Mã Hàng: HS 18 lít
Thể Tích: 18 Lít
Chiều Cao: 45 cm
Đường Kính: 30.5 cm
Giá Bán: 1,320,000 vnđ
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam


-----------------------------------
Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 23 lít
Mã Hàng:  HS 23 Lít
Thể Tích:  23 lít
Chiều Cao: 47 cm
Đường Kính: 32 cm
Giá Bán: 1,500,000 vnđ
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

-----------------------------------
Hủ Sâm Ngâm Rượu Việt Nam Phú Hòa 23 lít có van
Mã Hàng:  HS 23 Lít có van
Thể Tích:  23 lít
Chiều Cao: 47 cm
Đường Kính: 32 cm
Giá Bán: 1,520,000 vnđ
Hãng Sản Xuất: Phú Hòa Việt Nam
Điện thoại: zalo, viber: 01224 9909 88 Mr Tín
Địa chỉ: 440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

 
 
 
 
 
 
 
Bình luận
Sản phẩm khác