Hỗ trợ trực tuyến
Di Động
0774990988
Điện Thoại Bàn
0981010216

3

SẢN PHẨM

phần 3 Bảng giá bình ngâm rượu hàn quốc

Giá bán : 0 VNĐ
Số lượng :

Chi tiết
Bình luận
 

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N50-1.4 Lít
180.000₫
Mã số:  N50 – 1.4 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 17 cm
Thể tích bình: 1.4 Lít
Đường kính miệng: 8 cm
Chu vi tối đa bình: 44 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N50-1.4 Lít  tại tphcm:

440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N51-1.2 Lít
170.000₫
Mã số:  N51 – 1.2 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 17 cm
Thể tích bình: 1.2 Lít
Đường kính miệng: 7 cm
Chu vi tối đa bình: 43 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N51-1.2 Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N52-800 mL
160.000₫
Mã số:  N52 – 800 mL
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 15 cm
Thể tích bình: 800 mL
Đường kính miệng: 7 cm
Chu vi tối đa bình: 41 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N52-800 mL tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N53-500 mL
130.000₫
Mã số:  N53 – 500 mL
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 13 cm
Thể tích bình: 500 mL
Đường kính miệng: 6 cm
Chu vi tối đa bình: 35 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N53-500 mL  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N54-300 mL
100.000₫
Mã số:  N54 – 300 mL
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 11 cm
Thể tích bình: 300 mL
Đường kính miệng: 5 cm
Chu vi tối đa bình: 30 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N54-300 mL  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N55-170 mL
110.000₫
Mã số:  N55 – 170 mL
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 8.5 cm
Thể tích bình: 170 mL
Đường kính miệng: 4cm
Chu vi tối đa bình: 25.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N55-170 mL  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N60-1.4 Lít
240.000₫
Mã số:  N60 – 1.4 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 35 cm
Thể tích bình: 1.4 Lít
Đường kính miệng: 6.5 cm
Chu vi tối đa bình: 41cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N60-1.4 Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)


Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N61-1.5 Lít
210.000₫
Mã số:  N61 – 1.5 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 39 cm
Thể tích bình: 1.5 Lít
Đường kính miệng: 6 cm
Chu vi tối đa bình: 24 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N61-1.5 Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N62-225mL
90.000₫
Mã số:  N62 – 225mL
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 9.8 cm
Thể tích bình: 225 mL
Đường kính miệng: 4.5 cm
Chu vi tối đa bình: 27.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N62-225mL  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N64-1.8 Lít
200.000₫
Mã số:  N64 – 1.8 Lit
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 34 cm
Thể tích bình: 1.8 Lit
Đường kính miệng: 7.5 cm
Chu vi tối đa bình: 39.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N64-1.8 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N65-1.8 Lít
210.000₫
Mã số:  N65 – 1.8 Lit
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 45 cm
Thể tích bình: 1.8 Lit
Đường kính miệng: 6 cm
Chu vi tối đa bình: 24 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N65-1.8 Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N66-1000 CC
170.000₫
Mã số:  N66 – 1000 CC
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 32 cm
Thể tích bình: 1000 CC
Đường kính miệng: 
Chu vi tối đa bình: 10.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc  N66-1000 CC  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N67-750 CC
150.000₫
Mã số:  N67– 1000 CC
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 29 cm
Thể tích bình: 750 CC
Đường kính miệng: 
Chu vi tối đa bình: 10 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N67-750 CC  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N69-1 Lít
190.000₫
Mã số:  N69– 1 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 32 cm
Thể tích bình: 1 Lít
Đường kính miệng: 6 cm
Chu vi tối đa bình: 24 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N69-1 Lít tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)


Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N76-850 mL
170.000₫
Mã số:  N76– 850 mL
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 32 cm
Thể tích bình: 850 mL
Đường kính miệng: 5 cm
Chu vi tối đa bình: 21 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N76-850 mL  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N77-1.4 Lít
200.000₫
Mã số:  N77– 1.4 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 35 cm
Thể tích bình: 1.4 Lít
Đường kính miệng: 6 cm
Chu vi tối đa bình: 24 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N77-1.4 Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N78-1 Lít
200.000₫
Mã số:  N78– 1 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 32 cm
Thể tích bình: 1 Lít
Đường kính miệng: 5.5 cm
Chu vi tối đa bình: 35 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N78-1 Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N86-1.2 Lít
200.000₫
Mã số:  N86– 1.2 Lít
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 39 cm
Thể tích bình: 1.2 Lít
Đường kính miệng: 25 cm
Chu vi tối đa bình: 21 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N86-1.2 Lít  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc thủy tinh N92-800 ml
190.000₫
Mã số:  N92– 800 mL
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 32 cm
Thể tích bình: 3.6 Lít
Đường kính miệng: 10 cm
Chu vi tối đa bình: 53 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N92-800 ml   tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N93-900 ml
190.000₫
Mã số:  N93– 900 mL
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 14 cm
Thể tích bình: 900 mL
Đường kính miệng: 6 cm
Chu vi tối đa bình: 38 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N93-900 ml  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Bình Thủy Tinh ngâm rượu Hàn Quốc N96-450 mL
120.000₫
Mã số:  N96– 450 mL
Xuất xứ: Hàn Quốc
Chiều cao bình: 24 cm
Thể tích bình: 450 mL
Đường kính miệng: 2 cm
Chu vi tối đa bình: 25.5 cm

Địa chỉ mua bình thủy tinh ngâm rượu hàn quốc N96-450 mL  tại tphcm:
440/46B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Ngay ngã tư phú nhuận -> nguyễn Kiệm -> quẹo phải 440(chùa Kỳ Viên) -> đi thẳng 300m)- Công ty Conet
Điện thoại: 01224 9909 88 (zalo, imeg)

Xem Bảng Giá Phần 1 từ 10 lít -73 lít

Xem Bảng Giá Phần 2 từ 2 lít đến 5 lít

 

Bình luận
Sản phẩm khác